program szkolenia w systemie RTC

I FAZA - POCZĄTKUJĄCYII FAZA - ŚREDNIOZAAWANSOWANYIII FAZA - ZAAWANSOWANYIV FAZA - MISTRZOWSKI

 początkujący – okres koordynacji

box1Jest to początkowy etap nauczania w którym przede wszystkim rozwija się podstawowe cechy motoryczne najistotniejsze w tenisie. Należą do nich: oko-nogi-ręka koordynacja (czucie czasu i przestrzeni w relacji piłka-ciało), równowaga dynamiczna -badania pokazują, że przyczyną 70% popełnianych błędów jest utrata równowagi, zdolność wykonywania zadań prawą i lewą ręką, umiejętność różnicowania ruchów(siła, kierunek, wysokość, odległość, rytm, prawa lewa strona ciała, górna dolna część ciała), szybkość reakcji, szybkość startowa oraz zwinność.

Większość ćwiczeń i zabaw odbywa się płaszczyźnie pionowej (indywidualnie, na ścianie) i w niewielkiej odległości (do 3m) od siatki w parach.

Podstawowym celem tego okresu szkolenia jest rozwój takich umiejętności jak kontrola piłki i regularność podstawowych zagrań w tenisie -głównie uderzenia po koźle oraz podstawy serwowania.

Feedback – informacja zwrotna o dokonywanych postępach w tym okresie jest oparta na:

– ABC tenisa.
– Test 30 sekund współpracy na regularność przebić -„krótki tenis” (do 3m od siatki).

średnio-zaawansowany – okres techniki

box2To przeniesienie dotychczas zdobytych umiejętności na płaszczyznę poziomą i dalsze ich rozwijanie, (wy)kreowanie „rdzenia” wszystkich uderzeń używanych w tenisie, rozpoznawanie oraz opanowanie podstawowych strategi w tenisie.

Gra, sprawdziany i ćwiczenia prowadzone są w większości w okolicach ¾ długości kortu od siatki oraz na linii końcowej.

Głównym celem tego okresu jest ukształtowanie regularności podstawowych uderzeń (gra po koźle i serwis) oraz wykreowanie rdzenia wszystkich pozostałych uderzeń (woleje, półwoleje, smecze FH i BH, serwis płaski i rotacyjny, return)

Feedback – informacja zwrotna:

– Test 30 sekund -mini tenis (okolice ¾ kortu).
– Test ITN -International Tennis Number.
– Zaawansowanie umiejętności technicznych -ocena trenerska, pomoce audiowizualne.
– Udział w zawodach drużynowych „Talentiada” oraz pierwsze turnieje.

 

zaawansowany – okres strategii

box3To nauka i opanowanie rozgrywania wymian w 5 ciu podstawowych sytuacjach meczowych:

1) otwarcie gry -serwis i 1sza piłka po returnie przeciwnika,
2) return,
3) wymiana w równowadze sytuacyjnej,
4) gra w ataku
5) obrona:
a) głęboka defensywa
b) kontratak.

Ponadto jest to czas automatyzacji techniki dla wszystkich uderzeń oraz kształtowania się indywidualnego stylu gry zawodnika. Podstawowe cele do zrealizowania w tym okresie to: wypracowanie efektywności uderzeń, ekonomizacja ruchów w poruszaniu się po korcie oraz opanowanie najlepszych strategi rozgrywania meczu.

Feedback – informacja zwrotna:

– Test ITN.
– Sumienność, celowość oraz zdolność do koncentrowania uwagi na szczegółach -ocena trenerska.
– Rezultaty turniejowe.

 

okres mistrzostwa

box4
Kształtowanie unikalności oraz perfekcjonizmu w codziennych rutynach tenisowych i poza tenisowych (czas pełnego profesjonalizmu; styl życia, umiejętność planowania sezonu oraz realizacji jego założeń).

Zawodnik(-czka) potrafi przeanalizować i wykorzystać słabe strony w grze przeciwnika.

Zna doskonale swoje możliwości i umie zmieniać taktykę i styl gry w zależności od sytuacji w czasie meczu. Dysponuje pewnymi uderzeniami w sytuacjach stresowych. Ponadto charakteryzuje go/ją wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność adaptacji i dostrajania się do często zmieniających warunków oraz otwartość na nowe wyzwania i niepoznane dotąd drogi.

Feedback – informacja zwrotna:

– Wyniki w turniejach.
– ITN.