o szkole

Trudno jest napisać i zdefiniować siebie za pomocą kilku słów. Ponadto wyznajemy zasadę, że lepiej wyrobić sobie przekonanie o innych na podstawie doświadczeń.

Chcemy powiedzieć, że jako trenerzy, przedsiębiorcy i organizatorzy nie jesteśmy w stanie uczynić wszystkiego z „Twoim” tenisem, jednak koncentrując uwagę na konkretnych elementach całego procesu oraz pozostając otwartym na to, co niesie ze sobą życie, wierzymy że wszystko jest możliwe.

Gdyby w tym miejscu zdefiniować w jednym zdaniu nasze podejście do nauczania, to byłoby to;

Bazując na doświadczeniu, ludzkiej kompetencji i przygotowaniu oraz wszelkich innych możliwościach materialnych i niematerialnych, sprawić byś zrealizował swoje własne, określone już cele oraz te, o których dotąd jeszcze nie myślałeś, śniłeś ani marzyłeś.

PROGRAM SZKOLENIA W SYSTEMIE RTC:

box1
box2
box3
box4